TANTAL.PLTM

 Metale specjalne (special metals) oferowane są w postaci:
- pręt (pręty o różnej średnicy, długości, przekroju)
- płyty
- taśma (różne szerokości taśmy)
- drut (druty o różnej średnicy)
- proszek (proszki o różnym uziarnieniu)
- granulat
- sztaby
- półwyroby (rurki, rury, podkładki, śruby, nakrętki, armatura tantalowa)
- złom (czysty, mieszany, stopy)

Jak wynika z powyższego wycinka układu okresowego pierwiastków, tantal (ang. tantalum) ma bardzo wysoką odporność termiczną, jego temperatura topnienia wynosi 2996 °C i ustępuje jedynie wolframowi.
Tantal oraz cyrkon (ang. zirconium) są wykorzystywane do produkcji aparatury chemicznej, gdyż są odporne na działanie większości kwasów i zasad. Wykonuje się z nich także (głównie z tantalu) ciekawą biżuterię oraz wyroby zegarmistrzowskie.

Ceny tych metali są bardzo wysokie i przy niewielkich zamówieniach np. pręt tantalowy o wadze ok. 10 kg kosztuje ok. 400 euro/kg. Przy większych zamówieniach tantalu w postaci półfabrykatów, złomu, czystych odpadów lub granulatu a także stopów, cena w przeliczeniu na 1 kg czystego tantalu wynosi ok. 30-160 euro (market price) w zależności od czystości i formy tantalu.
Zapytania prosimy kierować e-mailem z podaniem dokładnych parametrów produktów oraz ich ilości. Bezpłatne doradztwo techniczne jest u nas dostępne jedynie w podstawowej formie ogólnych informacji. Bardziej szczegółowe dane techniczne, informacje technologiczne, know-how itp. są udostępniane i opracowywane odpłatnie.

Poza sprzedażą prowadzimy również skup złomu metali (m.in. cyrkon, gal, skand, selen, neodym, samar, gadolin, osm, ren). Skupujemy złom tantalu i niektórych innych metali rzadkich również w postaci związków chemicznych. Skup złomu metali odbywa się w drodze umowy kupna-sprzedaży lub na podstawie faktury. Cena skupu złomu w roku 2006 oscylowała w granicach 80-140 zł/kg w zależności od formy złomu.
Aby uzyskać naszą ofertę cenową należy przesłać e-mailem zapytanie, które musi zawierać informacje o ilości złomu i jego formie (czystości).


 

Metale specjalne: tantal, cyrkon, hafn, niob, skand, wolfram

 

Metale szlachetne: platyna, rod, ruten, osm, ren, iryd, złoto, pallad

 

Metale ziem rzadkich: lantan, cer, neodym, samar, europ, gadolin, terb, uran

 

Metale pozostałe: gal, ind, sód, potas, cez, rubid, tal, srebro, chrom, wanad, tytan, magnez, wapń, stront, bar, beryl, itr, kobalt, bizmut, kadm, molibden

 

Quasi-metale (półmetale): arsen, antymon, tellur, selen, german, krzem

 

Stopy metali: talonite(R), stellite(R)

 

Związki metali: nadrenian amonu (NH4ReO4), tlenek galu (Ga2O3), trichlorek złota, pięciochlorek tantalu (pentachlorek TaCl5), tytanu tetrachlorek (czterochlorek TiCl4)Znaki i nazwy zastrzeżone należą do ich prawnych właścicieli

 

LINKI:

Kontakt: tantalum [m@łpka] tantal.pl


Rare metals selling service in English

Odczynniki chemiczne produkcja i sprzedaż

Chemicals site